JSAP-OSA Symposia

Nanocarbon Photonics

September 12th 10:15〜14:45 Room:G2

12a-G2 - 2〜7

 • 2Nanocarbon photonics for ultrafast pulse generation and signal processing [Invited](30 min.)The Univ. of Tokyo, Japan Shinji Yamashita
 • 3Optoelectronic Properties of Single-Wall Carbon Nanotubes [Invited](30 min.)Rice Univ., USA Sebastien Nanot,Erik H. Haroz,Jihee Kim,Robert H. Hauge,Junichiro Kono
 • 4Photophysics of Localized Electronic States in Oxygen-doped Carbon Nanotubes (15 min.)Kyoto Univ., Japan1,JST-PRESTO, Japan2,The Univ. of Tokyo, Japan3 Yuhei Miyauchi1,2,Munechiyo Iwamura1,Shinichiro Mouri1,Tadashi Kawazoe3,Motoichi Ohtsu3,Kazunari Matsuda1
 • 5Optimization of Single-Walled Carbon Nanotube/Silicon Heterojunction Solar Cells (15 min.)The Univ. of Tokyo, Japan Kehang Cui,Shuichiro Omiya,Pei Zhao,Theerapol Thurakitseree,Taiki Inoue,shinya Aikawa,Shohei Chiashi,Shigeo Maruyama
 • 63D Microstructural Single Wall Carbon Nanotube / Polymer Composites
  Fabricated by Two Photon Lithography (15 min.)
  Osaka Univ., Japan1,Rice Univ., USA2 Shota Ushiba1,Satoru Shoji1,Junichiro Kono2,Satoshi Kawata1
 • 7Reducing Graphene Oxide for Electronic Devices (15 min.)Jilin Univ., China Xian-Bin Li,Yong-Lai Zhang,Li Guo,Sheng-Yi Xie,Qi-Dai Chen,Hong-Bo Sun
 •  Lunch 12:15〜13:45

12p-G2 - 1〜3

 • 1Optoelectronic properties in low-dimensional carbon materials [Invited](30 min.)Sungkyunkwan Univ., Korea Young Hee Lee,Chandan Biswas
 • 2Intense Terahertz-pulse Induced Highly Efficient Carrier Transport in Graphene (15 min.)Kyoto Univ., Japan Shuntaro Tani,Francois Blanchard,Koichiro Tanaka
 • 3A Theoretical Study of an Influence of a Time Dependent External Field on Electronic Transport in Graphene (15 min.)Kobe Univ., Japan Takashi Akiyama,Matsuto Ogawa,Satofumi Souma